Geleneksel tarım, doğal kaynaklarımız üzerinde negatif bir etkiye neden olmaktadır. Su kaynaklarımız, toprak kalitesi ve sağlığı her geçen gün bozulmakta ve artan karbon emisyonu tüm canlıların yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Su: Su kaynaklarımızın %70’i tarım için kullanılmakta olup yine su kirliliğinin %70 tarım kaynaklı oluşmaktadır. Güncel gelişmeler bize, tarımın bu yolda ilerleyemeyeceğini göstermektedir. Plant Factory tesislerinde kapalı döngü sirkülasyon sistemi sayesinde üretimde kullanılan su miktarı geleneksel tarım yöntemlerine göre %95 daha az olmaktadır. Tarım ilaçları: Tarım ilaçlarının aşırı kullanımı topraktaki yararlı mikroorganizmaları azaltmaktadır.Topraklarımız her geçen gün bu zararlı ilaçları filtreleme ve etkisiz hale getirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Sonucunda ise toksisite oluşumunun önüne geçilememektedir. Plant Factory kapalı ve izole tesislerinde tarım ilacı kullanımını sıfıra indirerek hem ürünlerimizi hem de doğayı korumaktadır. Arazi: Ekilebilir arazi çok değerli bir kaynaktır ve toprak sağlığı tükendikçe yiyeceklerimizin beslenmeside giderek azalmaktadır. Plant Factory, geleneksel tarımcılığın gerektirdiği yatay arazi alanının çok daha azı ile dikey alanda üretim yapabilmekte, kapalı sirkülasyon sistemi ile tüm ürünlere ihtiyaç duydukları makro ve mikro besinleri eksiksiz verilmektedir. Karbon Emisyonları: Ticari olarak yapılan geleneksel tarım yoğun bir enerji gerektirir. Su sondajından, toprak işleyici makinaları çalıştırmaya, büyük ölçekli işleme tesislerinde ürünleri defalarca kez yıkamaya kadar kullanılan makine ve ekipmanlar doğamıza zarar vermektedir. Plant Factory topraksız ve şehir içinde yaptığı üretim sayesinde zararlı karbon emisyonlarını %98 oranında azaltmaktadır. İstihdam: Geleneksel tarım istihdamı 1970’den bu yana giderek azalmaktadır. Bir çok üründe üretimin mevsimsel yapılıyor olması ise kalıcı istihdam sağlamamaktadır. Plant Factory kapalı alanda ve yıl boyunca sürekli üretim yapabildiği için kalıcı istihdam sağlama konusunda da pozitif bir etki yaratacaktır.