Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Plant Factory; kentsel üretimi mümkün kılmak, toplumu sağlıklı, besleyici ve lezzetli bitkilerle beslemek için; doğa dostu teknolojik tesisler kurarak tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu değişimi sağlamayı amaçlamaktadır. Nihai ürünler ve üretim sistemleri sağlayıcısı olarak, başta gıda ürünleri olmak üzere, teknoloji ve bilimden yararlanarak ihtiyaç duyulan tıbbi ve aromatik bitkilerin verimli üretimi için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini misyon edinmiştir.

Sektörde öncü olduğumuz faaliyet alanımızda; yasal şartların karşılanması, müşteri ve tedarikçilerimizim ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanmasını amaç edinmiştir. Plant Factory; müşteri memnuniyetini sağlamak, gıda güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirmek, çalışan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla uluslararası standartlara uygun bir Entegre Yönetim Sistemi’nin kurulmasına karar vermiştir.

Entegre Yönetim Sistemimiz kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Kalite süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta yönetim olmak üzere tüm birimleri, müşterilerimizi, alt tedarikçi ve teknik destek sağlamakta olan tedarikçileri de kapsamaktadır. Şirketimizde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması süreciyle birlikte; kapsam dahilinde yer alan tüm faaliyetlerde çalışanlarında katılımını sağlayarak; kalite, gıda, çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, iç ve dış iletişimin sağlanması ve planlı aksiyonlarla kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda şirketimiz Entegre Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek, müşteri istek ve beklentilerini anlamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak, yasal şartları karşılamak, hijyenik üretim koşullarını sağlayarak güvenli gıda üretim şartlarını sağlamak, çevreye zarar verebilecek atıkların bertaraf edilmesini sağlamak, prosesler sonucu oluşan atıkları kaynağında ayırmak için Entegre Yönetim Sistemi’nin yeni uygulanma alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.