Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Plant Factory; kentsel üretimi mümkün kılmak, toplumu sağlıklı, besleyici ve lezzetli bitkilerle beslemek için; doğa dostu teknolojik araziler kurarak tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu değişimi sağlamayı amaçlamaktadır. Nihai ürünler ve üretim sistemleri sağlayıcısı olarak, başta gıda ürünleri olmak üzere, teknoloji ve bilimden yararlanarak ihtiyaç duyulan tıbbi ve aromatik bitkilerin verimli üretimi için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 22000 standartlarına uygun olarak entegre bir yönetim sistemi kapsamında uygulamayı misyon edinmiştir.

Kalite Yönetimi (ISO 9001):

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için müşteri gereksinimlerini anlayıp bunları karşılayacak ve aşacak şekilde hizmetler sunacağız.
 • Süreçlerimizi etkin bir şekilde planlayıp uygulayarak, kalite hedeflerimize ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızın kalite yönetim sistemi süreçlerine katılımını teşvik ediyor ve eğitimlerle destekliyoruz.

Çevre Yönetimi (ISO 14001):

 • Çevresel etkimizi azaltmak için kaynak kullanımını verimli bir şekilde yönetmeyi, atık üretimini minimize etmeyi ve kirliliği önlemeyi taahhüt ediyoruz.
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
 • Çevresel bilincin artırılması için çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğitiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (ISO 45001):

 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışanların katılımını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini aktif bir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz.
 • Çalışma ortamını sürekli olarak gözden geçirerek güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı hedefliyoruz.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini ve eğitilmesini sağlıyoruz.
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gıda Güvenliği Yönetimi (ISO 22000):

 • Ürünlerimizin tüm aşamalarında gıda güvenliğini sağlamak için tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) prensiplerini uygular, yaşanan uygunsuzlukları raporlarız.
 • Gıda güvenliği yasalarına, düzenlemelerine, müşteri istek ve beklentilerine tam uyum sağlayarak, güvenli gıda tedariki yapmayı hedefliyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızın gıda güvenliği konusunda farkındalığını artırmak ve eğitimlerle bilgi seviyelerini güçlendirmek için sürekli çaba gösteriyoruz.
 • Toplum sağlığını etkileyecek durumlar yaşandığında toplumu bilgilendiririz.
 • Gıda Güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
 • Gıda güvenliği ihlallerini en aza indirmeyi hedefleri.

Plant Factory olarak, entegre yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu politika, şirketimizin her seviyesinde uygulanacak ve yıllık olarak gözden geçirilmektedir.